Rekisteri- ja tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

 

Rekisterinpitäjä

t:mi Katja Lummesaari/Katja Lummesaari 

Y-tunnus: 3341704-8

 

Härmäntie 53, 36910 Rautajärvi

Sähköposti: katja@katjalummesaari.fi

 

Rekisteriasiat

Rekisterinpitäjä vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

 

Rekisterin nimi

Katja Lummesaaren asiakasrekisteri. Asiakkaan tehdessä tilauksen ajanvarausjärjestelmän kautta tai jollakin muulla tavoin, rekisteröidään tilaustiedot Katja Lummesaaren asiakasrekisteriin sekä varauskalenteriin.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään ainoastaan Katja Lummesaaren ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjä ovat Katja Lummesaaren asiakkaat. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista: asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilausten tiedot ja yhteysloki.

 

Syntymäaikatiedot kerätään ainoastaan astrologisia tulkintoja varten, eikä niitä merkitä Katja Lummesaaren asiakasrekisteriin. Emme myöskään koskaan tiedustele henkilötunnuksen loppuosaa. 

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyiltä itseltään saadut tiedot.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kaikki rekisterin tiedot käsitellään suojatussa yhteydessä. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, eikä rekisteriin ole pääsyä kolmansilla osapuolilla, eikä niitä luovutetaan eteenpäin. 

 

Tietojen poistaminen

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa ja muuttaa rekisterissä olevat tietonsa ja pyytää niiden poistoa halutessaan. Tämä on tehtävä aina kirjallisesti Katja Lummesaarelle, jotta henkilöllisyys voidaan varmistaa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käyttää ainoastaan Katja Lummesaari ja henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

Evästeet 

Sivun toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden lisäksi käytössä on Google Analytics, jonka käytön voi evästevalikosta estää kieltäämllä markkinointi- ja tilastointievästeet.

Scroll to Top