Astrologiset tulkinnat ja hinnasto 2024

Astrologia palvelu

Luonto voimasi -tulkinta

60 min. 129€

Tämä tulkinta on raameiltaan perinteinen astrologinen tulkinta, jossa käymme läpi karttasi prinsiippejä, elemementtejä ja sitä, millaista energiaa sinä ilmennät karttasi kautta. 

Tämä tulkinta ei kuitenkaan ole perinteinen astrologinen tulkinta, vaan tulkinta pohjautuu elävän astrologian oppeihin, joka perustuu luontoon, vuodenaikoihin ja luonnonilmiöihin.

Tämä tulkinta on elävä kokemus, joka ei pohjaudu valmiisiin mielen tuottamiin käsityksiin siitä, millainen sinä olet karttasi pohjalta. Jos siis olet käynyt perinteisessä astrologisessa tulkinnassa, niin tämä tulkinta on hyvin erilainen. Tämä tulkinta antaa ihan uuden näkökulman omaan karttaasi ja siihen, millaista luonnonvoimaa sinä kannat mukanasi.

Tulkinnasta saat myös konkreettisia ohjeita ja ajatuksia siihen, miten voit tasapainottaa omaa energiaasi.

Tulkinta kestää 60 minuuttia, joka toteutetaan sovittuna aikana etäyhteydellä, Zoomin välityksellä. Tulkinnasta saa äänitteen jälkikäteen itselleen.

Tämä on matka sinun luontoosi.

Sielun lähde -tulkinta

60 min. 129€

Tämä tulkinta on hyvin erilainen, kuin perinteinen astrologinen tulkinta. 

Tämä astrologinen tulkinta on sinulle, joka haluat ymmärtää itseäsi ja elämääsi syvemmältä tasolta. 

Tulkinnassa käymme läpi sinun yksilöllistä ja uniikkia syntymäkarttaasi. Tekemäni astrologia ei perustu mihinkään yksittäiseen astrologiseen suuntaukseen, vaan ammennan tulkinnassa kaiken 20 vuoden aikana kertyneen osaamiseni avuksesi. Käytän tulkinnassa mm. henkistä ja psykologista astrologiaa, karma astrologiaa sekä elävän astrologian oppeja. 

Tulkintaa varten pyydän sinulta intention, mihin asiaan kaipaat erityisesti tukea ja apua tällä hetkellä. Käymme toki tulkinnassa läpi muutakin, mutta tämä intentio pohjustaa yhteistä aikaamme ja näin pystyn parhaiten auttamaan sinua matkallasi. Tulkinta on vuorovaikutuksellinen hetki, jossa yhdessä keskustellen tutkimme karttaasi ja sitä myöden elämääsi. Varaathan siis tulkintaa varten itsellesi rauhallisen hetken, ajan ja paikan.

Tulkinnassa voimme käydä läpi mm. sielusi suuntaa, elämäntehtävää, tunne- ja ajatusmalleja, ihmissuhteita, työ/ura asioita, suhdettasi vanhempiisi, haasteitasi sekä myös korkeinta potentiaaliasi. Voimme käydä läpi myös ajankohtaisia elämäsi haasteita ja odotuksia, jotka ovat nyt pinnalla. Aihe alueet ovat täysin sinun päätettävissä. You name it. On kuitenkin tiettyjä aiheita joihin en ota kantaa. Näitä ovat mm. terveyteen liittyvät tekijät. On myös hyvä muistaa, että en ennusta millään tavalla, joten en voi kertoa sinulle eksakteja aikoja, milloin joku tai jokin tapahtuu. 

Tulkinta kestää 60 minuuttia, joka toteutetaan sovittuna aikana etäyhteydellä, Zoomin välityksellä. Tulkinnasta saa äänitteen jälkikäteen itselleen.

Tämä on sinun matkasi.

Synastria -tulkinta

90 min. 179€

Synastria tulkinta on ihmissuhdetulkinta, jossa tutkitaan kahden ihmisen keskinäistä karttaa. 

Voitte olla pariskunta, ystävyksiä, lapsi ja vanhempi tai vaikka työtovereita. Suotavaa olisi, jos molemmat olisi tulkinnassa mukana, koska tällöin pystytte molemmat esittämään kysymyksiä ja myös yhdessä käymään keskustelua tulkinnan aikana. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, joten tulkinta onnistuu myös yksin ilman toista osapuolta. Tulkintaa varten kuitenkin tarvitaan aina toisen lupa syntymäaikatietojen käyttöön.

Tulkinta on vuorovaikutuksellinen hetki, jossa yhdessä keskustellen tutkimme teidän yhteistä karttaa ja sitä myöden teidän keskenäistä dynamiikkaa. Tämä edellyttää teiltä molemmilta aktiivista vuorovaikutusta tulkinta tilanteessa ja parhaillaan myös teidän kahden välille syntyy avartavaa ja jopa eheyttävää keskustelua. Tulkinnassa voimme käsitellä mm. suhteenne haasteita, vahvuuksia, sielun tason oppeja sekä yhteistä matkaanne tässä elämässä. 

Tulkinta voi parhaimmillaan avata täysin uuden ymmärryksen toista kohtaan ja auttaa näkemään toisen täysin uudessa valossa. Vaikka kyse ei ole pariterapiasta, on tulkinnassa mukana terapeuttisia elementtejä.

Tulkinta ei sovi kuitenkaan akuutissa kriisitilanteessa oleville, vaan tällöin on syytä hakeutua esimerkiksi terapiaan. 

Tulkinta kestää 90 minuuttia, joka toteutetaan sovittuna aikana etäyhteydellä, Zoomin välityksellä. Tulkinnasta saa äänitteen jälkikäteen itselleen.

Tämä on teidän matka.

Vuosi elämääsi -tulkinta

60 min. 129€

Haluaisitko tietää mitkä ovat tulevan vuotesi tärkeät teemat?

Aurinko palaa joka vuosi samaan kohtaan syntymäpäiväsi tienoilla, jossa se on syntymäkartallasi. Tätä kutsutaan Auringon paluuksi.

Tämä tulkinta värittää seuraavaa tulevaa vuottasi ja kertoo millaisten teemojen sekä energioiden kanssa tulevan vuotesi vietät. Auringon paluu kartta on joka vuosi täysin uniikki ja erilainen. Ainoastaan Aurinko pysyy samassa asteessa. 

Tulkinta kestää 60 minuuttia, joka toteutetaan sovittuna aikana etäyhteydellä, Zoomin välityksellä. Tulkinnasta saa äänitteen jälkikäteen itselleen. 

"Tulkinta oli hyvin henkilökohtainen ja syvällinen. Oman kartan paikoitellen vaikeidenkin asioiden käsittely oli turvallista kanssasi.

Monet asiat saivat selityksen ja myös lisää ymmärrystä siitä, mitä täällä olo tuo minulle itselleni. Mitä olen täällä oppimassa. Annoit ihanasti aikaa sisäistää ja käsitellä kartasta nousevia asioita. Tulkinnan aikana tuli naurettua ja itkettyä. Kaikki tämä tapahtui rauhallisesti ja harmonisesti vuoro puhellen. Sanot asiat suoraan ja sen tuntee, että teet tätä sydämellä. En voi sanoin kuvailla, kuinka kiitollinen olen, että sain sinulta tulkinnan.”

-Elina 34v.

"Olimme puolisoni kanssa hyvin haastavassa tilanteessa ja koimme yhteisen tulkinnan parantavan välistämme yhteyttä. Kerta Katjalla auttoi meitä eteenpäin polullamme, paremmin kuin pariterapia ja olen siitä hänelle erityisen kiitollinen. Pystyimme kohtaamaan puolisoni kanssa haastavat asiamme turvallisesti tulkinnassa ja purkamaan niitä yhdessä. Vaikka kyseessä ei ollut terapia, koin että se eheytti niin minua kuin suhdettamme. Olemme palanneet äänitteeseen yhä uudelleen tulkinnan jälkeenkin.

Katja on todella lämmin ja helposti lähestyttävä astrologi. Katja osaa luoda turvallisen ja keskustelevan ilmapiirin, joka vapauttaa pohtimaan elämän syviä kysymyksiä."

-Kristiina 28v.

Nyt voit ostaa myös lahjakortteja tulkintoihin.

Lahjakorttikauppaan pääset TÄSTÄ.

Scroll to Top