Astrologia

Mitä astrologia on?

Mitä astrologia on?

Yhteen lauseeseen kiteytettynä astrologia on ajanlaadun energioiden tulkitsemista. Käytännön läheisemmin selvennyksenä; astrologia tutkii maan ja Universumimme taivaankappaleiden, eli pääasiassa planeettojen ja asteroidien välistä yhteyttä. Astrologia on symbolikieli, jonka ymmärtäminen voi avata täysin uuden ulottuvuuden tälle mystiselle asialle, nimeltä elämä.

Vanhimmat astrologiset kirjoitukset ulottuvat Babyloniaan aikaan noin 5000 vuotta ekr. Länsimainen astrologia onkin syntynyt Välimeren itäisellä puolella Babylonian valtakunnassa, Mesopotamiassa. Vähitellen Helenistisen maailman myötä se levisi myös muualle Eurooppaan ja itään. Aikoinaan astrologia on ollut osana monia eri tieteenaloja, kuten esimerkiksi lääketiedettä. Jopa lääkärien vannoma Hippokrateen vala on aikanaan pitänyt sisällään astrologisen näkökulman. Hippokrateen näkemys olikin, että lääkäri ei voi todella olla hyvä lääkäri ilman astrologian osaamista.

Yksi kaikkein yleisin ja suurta ihmetyksen aihetta herättävä kysymys on 
-mitä yhteistä on horoskoopeilla ja astrologialla? 

Vastaus on hyvinkin paljon ja toisaalta taas ei yhtään mitään. 

Horoskooppi sana tulee Kreikan kielen sanoista hora, joka tarkoittaa hetkeä sekä skopéin, joka puolestaan tarkoittaa katsomista. 

Horoskooppi sanana on kuitenkin kärsinyt sen verran suuren inflaation naisten päivälehtien viihteellisiltä palstoilta ja sen merkitys on muuttunut enemmänkin kuvaamaan Aurinko merkkiämme, eli horoskooppi merkkiämme. Aurinko merkki on kuitenkin vain hyvin minimaalinen palanen kokonaisesta Universumista, jota jokainen meistä kantaa mukanaan. 

Toinen yleinen käsitys joka vallitsee edelleen on, että astrologia olisi ennustamista.

Koen, että ennustamis -termin käyttäminen astrologiassa on harhaanjohtavaa. 

Astrologia peilaa ajanlaatua ja sen vallitsevia energioita sekä sitä, miten me itse heijastelemme ajan energioita. Koen, että meillä jokaisella on vapaa tahto tässä elämässä, toteuttaa elämäänsä parhaalla mahdollisella katsomallaan tavalla. Astrologinen tulkinta voi kuitenkin parhaimmillaan antaa tietyn energeettisen sävyn tuleville tapahtumille, mutta se mitä todellisuudessa tapahtuu, on jokaisen yksilön omalla vastuulla. 

Minä kerron vain sen mitä minä näen. Loppu on sinusta kiinni.

Astrologia on yksi parhaimmista itsetuntemuksen välineistä, joita tiedän. Se selittää uskomattomalla tavalla sitä, mitä olet tähän elämään tullut oppimaan. Minun tehtäväni ei kuitenkaan ole päteä tiedollani ja taidollani. Tai todistaa oikeaa vääräksi tai väärää oikeaksi.

 Astrologia ei siis ole uskon asia, joten vaikka olisit skeptinen asian suhteen, olet lämpimästi tervetullut tulkintaan.

Scroll to Top